۱۴۰۱ پنج شنبه ۱۶ تير
ساعت
کارکنان
 • نام و نام خانوادگی: دکتر مهدی کریمی نوقابی
 • سمت: رئیس اداره نظارت وارزیابی مواد و فرآورده های دارویی
 • رابطه استخدامی: رسمی
 • پست الکترونیکی: karimi@gmu.ac.ir
 • نام و نام خانوادگی: دکتر الهه دارابی محبوب
 • سمت : کارشناس امور دارویی
 • رابطه استخدامی: رسمی
 • پست الکترونیکی: darabi_e2 @gmu.ac.ir
 • نام و نام خانوادگی: خانم طیبه پورباقر
 • سمت: کارشناس امور دارویی
 • رابطه استخدامی: رسمی
 • پست الکترونیکی: pourbagher.t@gmu.ac.ir
 • نام و نام خانوادگی: دکتر مریم نوری
 • سمت: کارشناس امور دارویی
 • رابطه استخدامی: طرحی
 • پست الکترونیکی: nouri.m@gmu.ac.ir
تاریخ به روز رسانی: 1400/07/21
تعداد بازدید: 3817
Powered by DorsaPortal