۱۴۰۰ شنبه ۲۷ شهريور
ساعت
طرح های پژوهشی
1-

تعیین نقطه انجماد شیر خام مناطق مختلف شهرستان گناباد و مقایسه آن با نقطه انجماد شیر خام استان خراسان رضوی،مرتضی محمدزاده مقدم،فریحه احمدزاده ثانی،اکبرحاجعلی،عبدالصالح نجار،خاتمه:اسفندماه 1388-کد طرح:328/1/پ

2- بررسی حساسیت آنتی بیوتیکی اشرشیا کلی های جداشده از بستنی های سنتی گناباد،دکتر نبی شریعتی فر،دکتر حسین مختاریان دلویی،دکتر مرتضی محمدزاده مقدم،دکتر محمد قهرمانی،خاتمه:آذر 1391

3- بررسی اثر ضد باکتریایی اسانس و عصاره آبی گل خیارک بر باکتریهای بیماریزای منتقله از راه غذا خاتمه:1393
 
تاریخ به روز رسانی: 1399/05/05
تعداد بازدید: 597
Powered by DorsaPortal