۱۴۰۱ پنج شنبه ۱۶ تير
ساعت
پروانه بهداشتی کارگاهی

♦♦ پروانه بهداشتی کارگاهی (تأسیس و بهره برداری و شناسه نظارت تولید کارگاهی) :

کارگاه در این ضابطه به واحدی اطلاق می شود که اقدام به تولید، بسته بندی، توزیع و عرضه فرآورده های غذایی و آشامیدنی در حجم کمتر از تولیدصنعتی)کارگاه هایی که دارای پروانه کارگاهی از وزارت صنایع یا مراجع ذیصلاح می باشند (می نماید و دارای حداقل شرایط فنی و بهداشتی منطبق با حداقل ضوابط فنی و بهداشتی کارگاه های تولید و بسته بندی فرآورده های غذایی مشمول شناسه نظارت کارگاهی می باشد.
پروانه بهداشتی کارگاهی (تأسیس و بهره برداری و شناسه نظارت تولید کارگاهی)پروانه بهداشتی است که به کارگاه هایی که دارای مجوز فعالیت اقتصادی از مراجع ذیصلاح و حداقل شرایط فنی و بهداشتی تولید هستند اعطاء می شود و این پروانه بیانگر اجازه فعالیت و همچنین تولید فرآورده هایی است که در پروانه ذکر گردیده است.

 
 
◊◊ درخواست بررسی محل و نقشه پیشنهادی:
 
* فرم درخواست بازدید از محل پیشنهادی فرم شماره 1
* فرم درخواست بررسی نقشه پیشنهادی فرم شماره 2

 
* فرم روکش فرم شماره 1
* فرم ساخت کارگاهی فرم شماره 2
* مشخصات نقشه فرم شماره 3
* تعهدنامه رعایت نکات برچسب گذاری فرم شماره 4
* تعهدنامه رعایت فاصله فرم شماره 5
* تعهدنامه مؤسس فرم شماره 6
* فرم ارزیابی آزمایشگاه   فرم شماره 7
* فرم درخواست کارگاه   فرم شماره 8
*تعدنامه عدم تراریختگی  فرم شماره 9
تاریخ به روز رسانی: 1399/06/15
تعداد بازدید: 1761
Powered by DorsaPortal