۱۴۰۱ پنج شنبه ۱۶ تير
ساعت
مسئول فنی

♦♦ پروانه مسئول فنی :

پروانه مسئول فنی گواهینامه صلاحیت علمی و فنی مسئول کنترل کیفی مستقر در واحد تولیدی می‌باشد و پس از صدور پروانه بهره برداری صادر می‌گردد.

◊◊ چارت مصوب مسئولین فنی

◊◊ چارت مسئولین فنی در حوزه فرآورده های غذایی و آشامیدنی1 فرم درخواست صدور پروانه فرم شماره 1
2 تعهد نامه مسئول فنی
فرم شماره 2
3 تعهد نامه موسس فرم شماره 3
4 فرم پذیرش مسئول فنی
فرم شماره 4
5 پرسشنامه مسئول فنی
فرم شماره 5
6 شرح وظایف
فرم شماره 6
7 درخواست کتبی شرکت
فرم شماره 7
8 فرم اطلاعات واحدهای تولیدی،موسس،مسئول فنی فرم شماره 8
9 فرم ارزیابی مدارک مسئول فنی فرم شماره 9
10 قرارداد استخدامی مسئولیت فنی
فرم شماره 10
11 درخواست دوره کارآموزی
فرم شماره 11
12 فرم تسویه حساب
فرم شماره 12
13 استعفاء مسئول فنی فرم شماره 13


1 فرم درخواست صدور پروانه فرم شماره 1
2 درخواست کتبی شرکت فرم شماره 2
3 فرم ارزیابی مدارک مسئول فنی فرم شماره 3
4 تعدنامه گذراندن دوره بازآموزی فرم شماره 4
5 قرارداد استخدامی مسئولیت فنی فرم شماره 5

◊◊ مدارک لازم جهت معرفی جانشین مسئول فنی

1 اعلام معرفی جانشین مسئول فنی فرم شماره 1
2 فرم معرفی جانشین مسئول فنی فرم شماره 2
3 درخواست دوره کارآموزی
فرم شماره 3
4قرارداد استخدامی جانشین مسئول فنیفرم شماره 4
تاریخ به روز رسانی: 1399/06/25
تعداد بازدید: 2833
Powered by DorsaPortal