۱۴۰۰ شنبه ۲۷ شهريور
ساعت

بروز رسانی تعرفه های موضوع ماده 24 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت

بروز رسانی تعرفه های موضوع ماده 24 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت

بروز رسانی تعرفه های موضوع ماده 24 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت صورت پذیرفت.
مطابق مصوبه 68349/ت 57495 ه مورخ: 1399/6/19 هیات محترم وزیران تعرفه های ماده 24 قانون تنظیم بخشی از مقررات دولت به تصویب رسید.
تاریخ:
1399/07/14
تعداد بازدید:
93
منبع:
Powered by DorsaPortal